11 01/18

Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu Hrvatska turistička zajednica objavljuje

JAVNI POZIV

za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

- aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone

- izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,

- izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,

- razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,

- razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.
Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

- u elektronskom obliku na online obrascima TIPN/18 i IP 2018 putem linka potpore.htz.hr i
- u tiskanom obliku – ispunjene online obrasce (TIPN/18 i IP 2018) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.
Rok za podnošenje kandidatura je 31. siječnja 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine).

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Svi zainteresirani mogu se javiti i u Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRU NOVU kako bi dobili sve potrebne informacije i savjete.

Kontakt osoba je Valentina Knežević (valentina.knezevic@zadra.hr, 023 493 782)

prenosimo: www.zadra.hr

22 12/17

Projekt MELAdetect – drugi redovni sastanak projektnog tima održan u Zadru

U sklopu redovnih aktivnosti projekta MELAdetect koji se financira iz programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, 11. i 12. prosinca 2017. godine organiziran je u prostorijama Službe za mentalno zdravlje i prevenciju zavisnosti u Zadru drugi redovni sastanak projektnog tima.

Teme sastanka su bile aktualne nabave, izrada akcijskog plana i plana komunikacije kao i brošure, a vodeći partner Zavod za javno zdravstvo Zadar organizirao je i radionice koje su imale za cilj poticanje timskog rada, motivacije projektnih partnera da aktivno participiraju i vrše razmjenu iskustava kako bi se poboljšala komunikacija, razumijevanje, produktivnost i efikasnost u implementaciji i realizaciji zadataka koji su zacrtani pred projektnim partnerima.

Na kraju radnog dijela upriličenog sastanka u Zadru, doneseni su zaključci u vezi sa realizacijom aktivnosti, pretežno nabavki roba i usluga, u nastupajućem periodu s vremenskim okvirom realizacije te terminom trećeg redovnog sastanka projektnog tima koji će se održati krajem veljače ili početkom ožujka 2018. godine u Baru u JZU Opštoj bolnici “Blažo Orlandić” Bar.

Ukupna vrijednost projekta je 652.427,90 EUR-a od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 554.563,72 EUR-a, odnosno 85 %. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a partneri na projektu su Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru te Opća bolnica Blažo Orlandić Bar. Glavni cilj projekta MELAdetect je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja kožnog, očnog i mukoznog melanoma.

Glavni rezultati projekta su nova platforma prevencije i znanja u području liječenja melanoma kože, sluznice i oka te provedene edukativne aktivnosti kao i aktivnosti podizanja svijesti kako bi se doprinijelo povećanju znanja o suvremenim metodama liječenja melanoma.

prenosimo: www.zadra.hr

08 12/17

ZADRA NOVA predstavila novu Županijsku razvojnu strategiju do 2020.

Ravnateljica ZADRE NOVE Sanja Peričić i njena zamjenica Marica Babić predstavile su u velikoj vijećnici Doma Zadarske županije, u ponedjeljak, 4. prosinca 2017. godine, novi temeljni planski dokument strateškog planiranja društveno-gospodarskog razvoja Zadarske županije do 2020. – Županijsku razvojnu strategiju.
Nositelj izrade Županijske razvojne strategije je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a u njenoj izradi sudjelovalo je preko 220 relevantnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Zadarske županije, pri čemu je partnerski pristup bilo temeljno načelo izrade ovog strateškog dokumenta.

Na samom početku procesa izrade održan je set od 13 fokus grupa organiziranih prema strateškim sektorima od županijskog interesa te su osigurani kvalitetni inputi za Osnovnu i SWOT analizu. Nastavno su formirane četiri radne skupine, koje su se sastale tri puta s ciljem konačnog definiranja SWOT analize te vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera za njihovo postizanje. Održavane su konstantne konzultacije s izabranim ex-ante evaluatorom, Ekonomskim institutom iz Zagreba, koji je vršio preliminarne provjere svakog pojedinog dijela Strategije. Uz njih, održane su i konzultacije s nadležnim pročelnicima odjela Zadarske županije, osnovan je savjetodavni odbor te su se proveli intervjui s predstavnicima lokalnih i regionalne samouprave Zadarske županije. Županijsko partnersko vijeće osnovano za izradu Strategije sastalo se četiri puta te je na zadnjoj sjednici, u rujnu 2017. godine i usvojilo kompletan strateški dokument.
Izradom nove Županijske razvojne strategije napravljena je revizija u prethodnom dokumentu definiranih komparativnih prednosti, jedinstvenih obilježja, kao i potencijala razvoja naše županije, te su definirani strateški ciljevi usklađeni s razvojnim prioritetima navedenim u temeljnom strateškom dokumentu Europske unije Europa 2020.
Vizija Zadarske županije u programskom razdoblju uključuje razvoj konkurentnog gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama; promicanje zelenijeg, konkurentnijeg gospodarstva temeljenog na učinkovitom korištenju resursa te poticanje ekonomije visoke stope zaposlenosti, uz rezultat ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.
„Iza ovog dokumenta vrlo je temeljit i stručan rad cijelog tima, ali iza nje jest i povijest strateškog planiranja razvoja koje se na našem području provodi još od 2003. godine kad je izrađen i usvojen prvi Regionalni operativni program čiji dugoročni cilj bio postizanje kompatibilnosti politike regionalnog razvoja s EU. Slijedila ga je izrada prve Županijske razvojne strategije koje je trebala obuhvatiti razdoblje 2011. – 2013., no ostala je na snazi do izrade ove koju danas predstavljamo. Naravno, osim temeljnog dokumenta, imamo i niz sektorskih dokumenata koji su usklađeni sa ŽRS.“, rekao je uvodno župan Božidar Longin te zahvalio svima koji su sudjelovali u njenoj izradi naglasivši kako je svjestan da nisu imali jednostavnu zadaću.
Provedba nove Županijske razvojne strategije trebala bi biti znatno olašana s obzirom na činjenicu da je nastala konsenzusom i kroz partnerstvo svih ključnih institucija i organizacija, pa i pojedinaca iz civilnog i privatnog sektora.
„ŽRS će biti upućena na usvajanje Županijskoj skupštini nakon čega svi moramo prionuti na posao, biti operativni i učinkoviti kako ne bio ostalo tek mrtvo slovo na papiru“ – zaključio je župan Longin.

prenosimo: www.zadra.hr

26 11/17

Održana radionica „Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva“

Agencija za investicije i konkurentnost, u suradnji sa Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADROM NOVOM je, u četvrtak 16. studenog, organizirala poludnevnu radionicu o mogućnostima kombiniranog financiranja javne infrastrukture.

Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) u okviru Plana ulaganja za EU (tkz.“Junckerovog plana“), te ostalih alternativnih oblika financiranja od naročitog je interesa za zemlje članice koje glavninu izvora financiranja izgradnje javne infrastrukture planiraju u obliku subvencija. U sljedećoj financijskoj perspektivi EU 2021. – 2027. predviđena je veća primjena modela kombiniranog financiranja javne infrastrukture.

Predstavnicima jedinica lokalne samouprave te drugih javnopravnih tijela predstavljene su konkretne mogućnosti u korištenju kombiniranog oblika bespovratnih pomoći EU te javno-privatnog partnerstva, nove mogućnosti koje pružaju fondovi EU u okviru modela javno-privatnog partnerstva i načina na koji mogu u značajnoj mjeri povećati razinu pružanja javnih usluga uz niže troškove, manju razinu zaduženosti i ostvarivanje veće razine sufinanciranja javnih projekata.

izvor: www.zadra.hr

19 11/17

Održana radionica „Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva“

Agencija za investicije i konkurentnost, u suradnji sa Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADROM NOVOM je, u četvrtak 16. studenog, organizirala poludnevnu radionicu o mogućnostima kombiniranog financiranja javne infrastrukture.

Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) u okviru Plana ulaganja za EU (tkz.“Junckerovog plana“), te ostalih alternativnih oblika financiranja od naročitog je interesa za zemlje članice koje glavninu izvora financiranja izgradnje javne infrastrukture planiraju u obliku subvencija. U sljedećoj financijskoj perspektivi EU 2021. – 2027. predviđena je veća primjena modela kombiniranog financiranja javne infrastrukture.

Predstavnicima jedinica lokalne samouprave te drugih javnopravnih tijela predstavljene su konkretne mogućnosti u korištenju kombiniranog oblika bespovratnih pomoći EU te javno-privatnog partnerstva, nove mogućnosti koje pružaju fondovi EU u okviru modela javno-privatnog partnerstva i načina na koji mogu u značajnoj mjeri povećati razinu pružanja javnih usluga uz niže troškove, manju razinu zaduženosti i ostvarivanje veće razine sufinanciranja javnih projekata.

Prenosimo: www.zadra.hr

12 11/17

U Splitu održan Razvojni forum Jadranske Hrvatske

S ciljem upoznavanja ključnih dionika razvoja s konceptom i dinamikom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, u Splitu je, u utorak, 7. studenoga 2017. godine, održan Razvojni forum Jadranske Hrvatske u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a kojem je nazočila i ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, Sanja Peričić.
Uz predstavnike Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, forumu su nazočili župani i ravnatelji razvojnih agencija s područja Jadranske Hrvatske koji su prezentirali vizije i ključne smjerove razvoja sedam jadranskih županija.

Svim prisutnima uvodno se obratila ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac rekavši kako je svrha razvojnih foruma potaknuti razmjenu mišljenja i stavova o budućem razvoju Republike Hrvatske i o dugoročnim vizijama razvoja županija kako bi što bolje identificirali razvojna pitanja i potencijale te ključne gospodarske grane i strateške razvojne projekte županija.

„U Split idem kao predstavnica svih građana Zadarske županije kako bih što vjernije iznijela trenutnu situaciju naše županije te prezentirala viziju budućeg razvoja kao i planirane ključne smjerove razvoja koji su rađeni u skladu sa nacionalnim smjernicama razvoja“ izjavila je ravnateljica ZADRE NOVE Sanja Peričić uoči odlaska u Split.

Ministrica Žalac naglasila je kako je spomenuta Nacionalna razvojna strategija dugoročni nacionalni strateški dokument koji će definirati kakvu Hrvatsku trebamo i želimo te omogućiti da ona takva i postane do 2030. godine.

Nakon Jadranske Hrvatske slijedi Razvojni forum Kontinentalne Hrvatske koji će se održati idući tjedan u Vinkovcima.

prenosima: www.zadra.hr

05 11/17

ZADRA NOVA partner na 17 projekata Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska koji su prošli administrativnu provjeru

Prema rezultatima administrativne provjere, čak 17 projekata na kojima ZADRA NOVA sudjeluje kao nositelj ili partner u projektu, uspješno je prošlo prvi krug ocjenjivanja. Svi projekti prijavljeni su u prvoj polovici 2017. godine na prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga unutar Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Od 17 projekata, njih tri odnose se na prioritetnu os 1. Plave inovacije, tri na Prioritetnu os 2. Sigurnost i otpornost, a 11 na prioritetnu os 3. Okoliš i kulturna baština. Nakon prvog kruga ocjenjivanja, projekti su upućeni na ocjenjivanje prihvatljivosti te će rezultati drugog kruga biti poznati kroz narednih 6 mjeseci.

prenosimo: www.zadra.hr

30 10/17

Ravnateljica ZADRE NOVE prisustvovala završnoj konferenciji Programa prekogranične suradnje Hrvatska – BiH 2007 – 2013, Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013 i Hrvatska – Srbija 2007 – 2013

Na konferenciji održanoj 24. listopada u Zagrebu predstavljeni su rezultati uspješnog rada i suradnje na trima programima prekogranične suradnje u programskom razdoblju od 2007. do 2013. godine.

Riječ je o prekograničnoj suradnji Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom.

Uz ravnateljicu ZADRE NOVE, Sanju Peričić, sastanku su nazočili i Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog ravoja i fondova EU, Nikolina Klaić, državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Stella Arneri, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj RH te predstavnici operativnih struktura Srbije, Crne Gore i BiH.

Uspješna suradnja iz prethodnog programskog razdoblja nastavlja se i u novom razdoblju 2014 – 2020. gdje je ZADRA NOVA polučila vrhunske rezultate u prvom pozivu na dostavu projektnih prijedloga. Radi se o natječaju na koji su bila prijavljena čak 164 projekta, a odabran je samo 21 za financiranje. Među tih 21 našlo se čak 5 projekata koje je pripremala Agencija za razvoj Zadarske županije, a na kojima je ujedno i partner ili čak vodeći partner.

Sanja Peričić, ravnateljica ZADRE NOVE, istaknula je kako očekuje da će nadolazeći period biti još uspješniji od prošlog na čemu se sustavno radilo posljednje dvije godine.

prenosimo: www.zadra.hr

28 10/17

Zimsko računanje vremena

U noći sa 28. na 29 studenog satovi se pomiču za jedan sat unutrag i time započnje zimsko računanje vremena

24 10/17

ZADRA NOVA uključivanjem struke teži maksimalnoj ostvarenosti rezultata projekta Urban Green Belts

Nakon što su, na partnerskom sastanku projekta Urban Green Belts, održanom od 18. do 20. rujna u Pragu, dogovoreni detalji pilot aktivnosti svakog od partnera te dane smjernice za daljnje djelovanje, u Zadru se krajem rujna održao i treći po redu sastanak ključnih dionika iz sektora upravljanja zelenim površinama.

Riječ je o sastancima čiji je cilj uključiti sve lokalne dionike u procese donošenja odluka.

Na prvom sastanku sudionici su dali značajan doprinos u vidu savjeta, informacija, ali i smjernica iz sektora održavanja i upravljanja zelenim površinama što je ključno u uspostavi i razvoju cjelokupnog sustava pametnog upravljanja zelenim pojasom u gradu Zadru.

Na drugom sastanku predstavljene su do sada izvršene aktivnosti na projektu kao što su izrada Lokalne procjene i analize upravljanja urbanim zelenim površinama i Osnovne studije o trenutnom stanju regionalnih upravljanja urbanim zelenim površinama te je tvrtka Nasadi d.o.o predstavila cijeli proces izrade Zelenog katastra koji je ujedno u tijeku, a čiji se završetak očekuje krajem prosinca ove godine.

Na posljednjem sastanku predstavljen je jedan izniman primjer lokalne dobre prakse korištenja zelenih površina, a riječ je o festivalu Ritam prirode organiziranom od strane udruge Dijamant.

Sljedećem sastanku nazočit će partneri iz Italije i Austrije koji će nam prenijeti svoja iskustva i znanja iz upravljanja zelenim površinama uz pomoć katastra koji im pruža pregled cjelokupnog stanja i samim time olakšava proces donošenja odluka.

Sa ovakvim i sličnim projektima cilj nam je promijeniti status naših parkova iz pasivnih u aktivne zone zbog čega će se održati još četiri sastanka u narednih godinu i pol dana.

Projekt Urban Green Belts vrijedan je 140.000 eura, a odobren je unutar programa Interreg Central Europe. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA jedan je od deset partnera na projektu.

prenosimo: www.zadra.hr