17 03/19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom organizacije sportskih događanja, a koji na području Zadarske županije provodi Agencija ZADRA NOVA.

Upravo ovakve sportske manifestacije idealna su prilika za osvještavanje sudionika o zaštiti kulturne i prirodne baštine na područjima na kojima se događanja odvijaju. Inicijativa će se nastaviti kroz već poznate lokalne atrakcije – biciklijadu Od Branimira do Branimira u travnju 2019., i najinspirativniju utrku na svijetu – Wings for life, u svibnju 2019. godine.

Podsjetimo, projekt Zero Waste Blue nastavak je uspješno provedenog EU projekta Zero Waste, a odvija se u sklopu programa Interreg Hrvatska-Italija. Osim produljenja turističke sezone kroz provedbu održivih tzv. Zelenih sportskih događanja, koja su od lokalnih značenja za kulturnu baštinu Hrvatske i Italije, projekt pridonosi i suradnji svih partnera na projektu čime ne izostaje i ekonomski razvoj lokalnih sredina.

prenismo: www.zadra.hr

09 03/19

Turistički dionici raspravljali o senzornom turizmu u Zadarskoj županiji

Regionalna konferencija u sklopu projekta ADRION 5 SENSES održana je 7. ožujka 2019. godine u Muzeju antičkog stakla u Zadru. Na konferenciji koja je okupila lokalne turističke dionike predstavljen je prijedloga Strategije i Akcijskog plana senzornog turizma Zadarske županije koji se izrađuju kroz ovaj projekt.

Turistički vodiči, predstavnici turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave te ostali zainteresirani dali su svoje komentare i viđenje senzornog turizma kod kojeg se teži stvaranju turističkog doživljaja kroz aspekt svih osjetila.

Naime, cilj projekta ADRION 5 SENSES je stvaranje novog turističkog proizvoda koji stimulira svih pet osjetila turista kreiranjem Mape doživljaja s ciljem obuhvaćanja zvukova, boja, tekstura, mirisa i gastronomskih osobitosti ovog transnacionalnog područja. Kroz projekt će se dizajnirati i razviti višejezična web platforma te će se pokrenuti virtualni izložbeni centri kod svakog projektnog partnera. U provedbu projekta uključeno je devet partnera iz osam zemalja – po jedan iz Hrvatske (Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA), Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Crne Gore, te dva iz Grčke.

Projekt „Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – ADRION 5 SENSES“ financira se kroz INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020., prioritetna os 2 – Održiva regija. Ukupna vrijednost projekata je 1.437.076,09 eura, dok je budžet ZADRA NOVE 166.696,20 eura. Provedba projekta će trajati 24 mjeseca.

prenosimo: www.zadra.hr

02 03/19

Bicikliranjem do čišćeg i zdravijeg grada – izrađena „Studija biciklističkog prometa i infrastrukture u Gradu Zadru“

Premda je grad Zadar s obzirom na svoje klimatske i reljefne karakteristike izuzetno pogodan za biciklistički promet teško je oteti se dojmu da još uvijek nisu do kraja iskorišteni svi potencijali bicikliranja u Donatovom gradu. Prednosti kretanja na dva kotača ne treba posebno isticati, dovoljno je tek spomenuti brojne pozitivne učinke koje ono ima na okoliš i zdravlje građana.

No, da bi se u potpunosti iskoristili potencijali bicikliranja te motiviralo pojedince na korištenje održivih metoda prometa nije dovoljno tek isticati njihove pozitivne učinke, već je potrebno sustavno planiranje i usklađivanje javnih politika na lokalnoj razini sa stvarnim stanjem na terenu, odnosno potrebama građana.

Stoga je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u sklopu projekta MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS financiranog iz Interreg MED programa transnacionalne suradnje naručila izradu „Studije biciklističkog prometa i infrastrukture u Gradu Zadru“ koja za cilj ima analizirati sveobuhvatnu problematiku razvoja biciklističkog prometa i infrastrukture te postaviti temelje razvoja biciklističke mreže na prostoru Grada Zadra. Imajući u vidu da se Zadar razvija u smjeru ekološkog, obiteljskog i turističkog grada potrebno je iskoristiti sve potencijale za razvoj biciklističkog prometa kao jednog od stupova održivog prometnog razvoja, ali i sve popularnijeg specifičnog oblika turizma.

Studija je podijeljena na tri dijela. U prvom se dijelu analiziraju strateški i prostorno-planski dokumenti te stanje postojeće infrastrukture i biciklističkog prometa na prostoru Zadra na temelju čega su izrađeni konkretni prijedlozi razvoja mreže biciklističkih prometnica koje će biti integrirane u postojeći prometni sustav grada, da bi se u posljednjem poglavlju razradile ideje o poboljšanju prometne infrastrukture i usluga koje za cilj imaju povećanje sigurnosti na cestama te poticanje građana na korištenje bicikla kao održive metode prijevoza te zdravije alternative automobilu.

Na projektu MOBILITAS sudjeluje deset partnera iz sedam država Europske unije, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.468.337,75 eura od čega vrijednost aktivnosti na prostoru Zadarske županije iznosi 221.875,00 eura.

Opći ciljevi projekta su smanjenje emisija stakleničkih plinova u prijevozu, poboljšanje životnog okoliša, optimiziranje učinka ljudskog djelovanja na more, zemlju, zrak i ljudsko zdravlje, pomak od prekomjernog korištenja automobila te smanjenje visokog pritiska na obalnim i priobalnim cestama koje ne mogu apsorbirati veći promet.

Prenosimo: www.zadra.hr

24 02/19

Odobreno EU financiranje školskih obroka u 13 osnovnih škola iz Zadarske županije

Projekt Zadarske županije i 13 osnovnih škola pod nazivom „Osigurajmo obrok i dalje“ dobio je 100% financiranje u iznosu od 642.645,96 kuna.

Naime, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u srpnju 2018. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjerenih na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Zadarska županija je kao prihvatljivi prijavitelj uputila poziv svim školama kojima je osnivač da se uključe u projekt. Pozivu se odazvalo 13 škola, vodeći se potrebama učenika i tehničkim uvjetima osiguravanja uvjeta za prehranu djece. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružila je pomoć u pripremi te je oblikovala projektni prijedlog pod nazivom Osigurajmo obrok i dalje.

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 24. siječnja 2019. godine projektni prijedlog je pozitivno ocijenjen te mu je odobreno financiranje iz Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u 100% iznosu.

Kroz projekt se financiraju školski obroci za 693 učenika u tekućoj školskoj godini iz 13 osnovnih škola iz Zadarske županije: OŠ Ivana Gorana Kovačića – Lišane Ostrovičke; OŠ Galovac; OŠ Jurja Barakovića – Ražanac; OŠ Jurja Dalmatinca – Pag; OŠ Petra Zoranića – Nin; OŠ Petra Zoranića – Stankovci; OŠ Poličnik; OŠ Privlaka; OŠ Starigrad; OŠ Stjepana Radića – Bibinje; OŠ Sv. Filip i Jakov; OŠ Vladimira Nazora – Škabrnja i OŠ Zemunik.

Prenosimo: www.zadra.hr

20 02/19

Poziv na radionicu ”Nepravilnosti i financijske korekcije u provedbi projekata financiranih iz ESF-a i EFRR-a”

Agencija za razvoj Zadarske županije organizira radionicu pod nazivom ”Nepravilnosti i financijske korekcije u provedbi projekata financiranih iz ESF-a i EFRR-a” u sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.

Radionica će se održati 27. i 28. veljače 2019. godine s početkom u 8:30 sati na adresi: Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar (Novi Bokanjac, Inovativni Zadar).

Radionici mogu prisustvovati službenici/djelatnici zaposleni u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima s područja Zadarske županije.

Molimo da potvrdite sudjelovanje na e-mail: zadra@zadra.hr ili broj telefona: 023/492-880 najkasnije do 25. veljače 2019. godine.

prenosimo: www.zadra.hr

07 02/19

Liburnija nabavlja nove autobuse kroz EU projekt

Liburnija je medijima i široj javnosti predstavila projekt „Nabava novih autobusa za Liburniju d.o.o.“ financiran sredstvima EU-a.

Kao što i samo ime projekta kaže, središnja aktivnost je nabava 25 novih autobusa za Liburniju d.o.o. s niskom emisijom CO2 koji koriste diesel gorivo. U Liburnijin vozni pak stići će tako 6 niskopodnih gradskih autobusa i 19 prigradskih, od toga svi gradski i 8 prigradskih s posebnom rampom za invalide.

Na današnjoj konferenciji za medije prisustvovali su pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Mario Madunić, zadarski župan Božidar Longin, zamjenik gradonačelnika Grada Zadra Ante Babić, direktor Liburnije d.o.o. Edvin Šimunov i ugovaratelj na projektu direktor poduzeća Autobus d.o.o. Robert Vrhovski.

Nabava novih autobusa pridonijet će poboljšanju kvalitete usluge javnog prijevoza građanima na području grada Zadra i prigradskih mjesta što je i cilj ovog projekta.

Istaknuto je kako će se provedbom projekta riješiti ključni problem zastarjelog voznog parka tvrtke Liburnije d.o.o. kojeg karakterizira starost i veliki broj prijeđenih kilometara dijela autobusa, te povećano onečišćenje okoliša zbog vozila koja su pogonjena EURO I, II i EURO III motorima.

Ukupna vrijednost projekta je 44.984.820 kuna, od toga iznos EU sufinancira iz Kohezijskog fonda iznosi 30.559.332,60 kuna, a ostatak snosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Svi novi autobusu bit će nabavljeni do sredine 2020. godine, do kad traje razdoblje provedbe projekta.

prenosimo: www.zadra.hr

27 01/19

U Zadru održane edukativne radionice “Nove metode liječenja melanoma” i „Iskustva liječnika i pacijenata“

Nastavno na Akcijski plan provedbe i realizacije aktivnosti u okviru projekta MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se realizira u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, 22. i 23. siječnja 2019. godine u Zadru je održan drugi set dvodnevnih edukativnih radionica „Nove metode liječenja melanoma“. Jedan od osnovnih ciljeva održavanja radionice je širenje znanja i podizanje svijesti o novim metodama liječenja melanoma što uključuje razmjenu znanja i iskustva između međunarodnih i domaćih priznatih stručnjaka i zdravstvenih djelatnika.

U predavaonici vodećeg partnera Zavoda za javno zdravstvo Zadar, u fokusu su bili zdravstveni djelatnici, koje su ovim povodom pozdravile moderatorice radionice izv. prof. Suzana Konjevoda, dr. med. spec. oftalmologije i doc. dr. Zrinjka Paštar, spec. med. dermatovenerologije, te na početku ukratko predstavile Projekt sudionicima. Teme koje su na aktualnoj dvodnevnoj radionici bile predstavljene su: Izazovi u patohistološkoj dijagnozi melanocitnih promjena, Kirurški pristup liječenju melanoma, Terapija melanoma i Terapija uvealnog melanoma. Navedene teme predstavili su prof. Alessandro Di Stefani, dr. med., specijalist dermatologije i patologije te dermatopatolog iz Instituta za dermatologiju Katoličkog sveučilišta u Rimu i Poliklinike Agostino Gemelli; doc. dr. sc. Franjo Rudman, dr. med. specijalist opće i plastične kirurgije iz Kliničke bolnice Dubrava; prof. Antonela Romanini, dr. med. specijalist onkologije iz Pise; doc. dr. sc. Davorin Herceg, dr. med. specijalist internističke onkologije iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb i dr. sc. Samir Čanović, dr. med. specijalist oftalmologije, subspecijalist prednjeg očnog segmenta iz Opće bolnice Zadar.

Nakon održavanja dvodnevne radionice uslijedilo je održavanje jednodnevne radionice za zdravstvene djelatnike pod nazivom „Iskustva liječnika i pacijenata“ na istoj lokaciji. Cilj održavanja ove radionice je bio razmjena znanja i iskustva između međunarodnih stručnjaka i zdravstvenih djelatnika, te prikaz pozitivnih iskustava pacijenata liječenih od melanoma. Predavanja na temu Nove metode liječenja nemelanocitnih tumora kože je održala prof. Iris Zalaudek, specijalist dermatolog, predstojnica Dermatološke klinike u Trstu i predsjednica Internacionalnog dermoskopskog društva. Svoja iskustva u liječenju melanoma sudionicima su podijelili Fredrik Ostman, pacijent s kožnim melanomom, aktivni član Melanoma Patient Network Europe i Dick Plomp, pacijent s okularnim melanomom, aktivni član Stichting Melanoom, Duch Melanoma Society te član savjetodavnog odbora Uveal melanoma (UM) CURE 2020 Projekta u suradnji s Duch Cancer Foundation KWF.

Radionice za zdravstvene djelatnike izazvale su veliki interes struke, a odazvalo se 60-ak zdravstvenih djelatnika po radionici. Radionice su bile interaktivne, a predavači su s entuzijazmom podijelili svoje iskustvo. Nakon održanih predavanja, sudionici su postavljali pitanja predavačima i sudjelovali u tematskim raspravama. Analizom anketa je utvrđeno kako su radionice nadmašile očekivanja sudionika, u smislu važnosti i korisnosti predstavljenih tema te vrsnih izlaganja međunarodno priznatih domaćih i stranih stručnjaka i stručnjakinja. Predavači su ocijenjeni vrlo visokim ocjenama od strane sudionika radionica.

Održavanjem ovog seta edukativnih radionica doprinosi se ostvarenju jednom od osnovnih ciljeva projekta MELAdetect. Zajedničkom prekograničnom suradnjom poboljšava se kvaliteta zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja melanoma kože, sluznica i oka prenošenjem znanja i iskustva dobivenih u radu s pacijentima oboljelima od melanoma između zdravstvenih djelatnika, prikazom primjera dobre prakse u dijagnostici i liječenju melanoma i prikazom pozitivnih iskustava pacijenata liječenih od melanoma.

Sudionici radionica su dobili Potvrde o sudjelovanju na ovim edukativnim radionicama od strane projektnog partnera Sveučilišta u Zadru. Održane radionice bodovane su prema Pravilniku o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore i Pravilniku o stručnom usavršavanju Hrvatske komore medicinskih sestara.

Prenosimo: www.zadra.hr

24 01/19

Objavljen treći bilten projekta MOBILITAS

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA jedan je projektnih partnera koji sudjeluju u provedbi međunarodnog EU projekta MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS. Projekt MOBILITAS, ukupne vrijednosti 2.468.337,75 EUR, odobren je za financiranje u sklopu Programa Interreg Mediterranean 2014.-2020. te okuplja partnere iz ukupno sedam zemalja – Hrvatske, Italije, Malte, Francuske, Slovenije, Grčke i Cipra, i traje zaključno do 30. travnja 2019. godine.

U trećem biltenu koji daje sažet pregled aktivnosti i donosi najnovije vijesti možete se informirati o dosadašnjem tijeku projekta s naglaskom na inicijative i seminare održane u Veneciji i Misano Adriaticu te na sastanak projektnih partnera koji se krajem listopada odvio u ciparskom Limassolu.

Sastanak u Limassolu održan je od 22. do 24. listopada 2018. godine te se na njemu raspravljalo o do sada učinjenom unutar projekta MOBILITAS. Projektni partneri upoznati su s najnovijim aktivnostima iz područja mobilnosti i prostornog planiranja, a poseban je naglasak stavljen na prezentiranje izrađenih strateških dokumenata koji će poslužiti kao baza za implementaciju pilot aktivnosti.

Bilten ujedno donosi i pregled Europskog tjedna mobilnosti koji je krajem rujna održan u Zadru pod motom „Zadar đira i kombinira“ na kojemu su široj javnosti predstavljeni EU projekti iz područja održive urbane mobilnosti. Tijekom dvodnevne manifestacije koja je za cilj imala utjecati na svijest građana i motivirati ih za korištenje održivih metoda prijevoza Zadrani su se upoznali i s aktivnostima projekta MOBILITAS.

Opći ciljevi projekta su smanjenje emisija stakleničkih plinova u prijevozu, poboljšanje životnog okoliša u područjima visoke gustoće prometa, optimiziranje učinka ljudskih aktivnosti na more, zemlju, zrak i ljudsko zdravlje, pomak od prekomjernog korištenja automobila ka održivijim metodama prijevoza i smanjenje visokog pritiska na obalnim cestama koje ne mogu apsorbirati veći promet.

Više o samom projektu, aktivnostima i očekivanim rezultatima možete doznati unutar biltena koji Vam dostavljamo u privitku, kao i na službenoj internetskoj stranici te na Facebook stranici projekta.

Treći bilten projekta MOBILTIAS možete pogledati na poveznici.

Prenosimo: www.zadra.hr

15 01/19

Poziv na radionicu ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.”

Agencija za razvoj Zadarske županije organizira radionicu pod nazivom ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.” u sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.

Radionica će se održati 21. i 22. siječnja 2019. godine s početkom u 8:30 h na adresi: Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar (Novi Bokanjac, Inovativni Zadar).

Radionici mogu prisustvovati službenici/djelatnici zaposleni u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima s područja Zadarske županije.

Molimo da potvrdite sudjelovanje na e-mail: zadra@zadra.hr ili broj telefona: 023/492-880 najkasnije do 18. siječnja 2019. godine.

Prenosimo: www.zadra.hr

09 01/19

Kreće EU2ME – kreativni natječaj za mlade

Hrvatska zajednica županija pokreće kreativni natječaj “EU2ME”.

Na natječaj se mogu javiti svi mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije, a sudionici mogu svoje radove prijaviti u jednu od sljedeće tri kategorije:

najbolja fotografija
najbolji video
najbolji sastavak
Kreativni natječaj jedna je od aktivnosti europskog projekta CROSSOVER kojemu je cilj potaknuti mlade na promišljanje o političkoj odgovornosti (kroz povećanje participacije na izborima za Europski parlament). Projekt će fokus staviti na razmjenu iskustava između članica s najvećim postotkom izlaska mladih na izbore za Europski parlament 2014. godine (Malta, Italija, Danska, Irska i Švedska) te onih s najmanjim postotkom (Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka).

Iz Hrvatske zajednice županija pojašnjavaju kako od mladih očekuju da svojim radovima odgovore na jedno ili više od sljedećih pitanja:

Što je to Europska unija?
Što Europska unija čini za mene?
Gdje vidim budućnost Europske unije?
Zašto su mladima važni izbori za Europski parlament?
Koji su potencijalni izazovi Europske unije?
Što danas znači biti mladi Europljanin?
Zašto je moj glas bitan
Natječaj se otvara u četvrtak 10. siječnja u 00.00 sati, a zatvara se 21. siječnja 2019. godine u 23.59 sati.

Prenosimo: www.zadra.hr